Category Archives: Biểu đồ ngày sinh

Cách Nhổ Bớt Con Số Trong Biểu Đồ Ngày Sinh

Cách Nhổ Bớt Con Số Trong Biểu Đồ Ngày Sinh

Thiếu thì không đủ, nhưng dư cũng không tốt, điều này được áp dụng chính xác trong trường hợp này. Ví dụ, nếu bạn có tới 4 con số 1 trong biểu đồ ngày sinh, bạn có thể trải qua trạng thái nội tâm quá lớn. Do đó, việc nhổ bớt 2 con số 1 […]

Những Cách Điền Số Ảo Vào Biểu Đồ Ngày Sinh Hiệu Quả

Cách Điền Số Ảo Vào Biểu Đồ Ngày Sinh

Trong lĩnh vực Nhân số học, mỗi sơ đồ ngày sinh mang đến những đặc tính tích cực và tiêu cực độc đáo, tùy thuộc vào con số ngày sinh của mỗi cá nhân. Để khắc phục yếu điểm, phát huy hết điểm mạnh, người ta thường thực hiện việc điều chỉnh bằng cách giảm […]

Cách Lập Biểu Đồ Ngày Sinh Trong Nhân Số Học

biểu đồ ngày sinh

Con số chủ đạo giống như chiếc ô phủ bóng và đại diện cho những người mang con số đó. Có người nói con số chủ đạo đúng 99%, nhưng cũng có người lại thấy nó không giống với bản thân mình. Tại sao lại như vậy? Vì ngoài con số chủ đạo chúng ta […]

error: Content is protected !!
zalo-icon
facebook-icon